За нас

АИРИ-Силистра е Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което няма клонове и е регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Сдружението има регистрация в публичния регистър на Министерство на правосъдието за извършване на обществено полезна дейност

Агенцията за икономическо развитие и инвестиции – Силистра